Brand Design - Thương hiệu website chuẩn SEOBrand Design - Thương hiệu website chuẩn SEOBrand Design - Thương hiệu website chuẩn SEOBrand Design - Thương hiệu website chuẩn SEO
Bình Dương, Việt Nam
(84) 0986 923 274
(08:00 am - 05:00 pm)
info@branddesign.vn

Navigation

Khám phá Breadcrumb: Sự ảnh hưởng của Breadcrumbs WordPress đối với trang web

Khi bạn đang tập trung vào việc tối ưu hóa trang web của mình, đặc biệt là việc xây dựng cấu trúc trang web, không thể không đề cập đến Breadcrumb. Mặc dù Breadcrumbs đóng một vai trò quan trọng, nhưng có ít SEOer và Marketer chú ý đến chúng, và nhiều người mới bắt […]
Đọc thêm

Pagination là khái niệm gì? 9 tips thực hiện thuật toán phân trang trên trang web

Bạn có thắc mắc về khái niệm Pagination là gì hay cụ thể là Pagination trong HTML? Không phải tất cả các trang web đều hiển thị toàn bộ thông tin trên một trang duy nhất. Để cải thiện trải nghiệm điều hướng và thuận tiện cho người dùng, việc sử dụng nhiều trang là […]
Đọc thêm